Warunki korzystania ze strony internetowej MontagnaEstate

Witamy na stronie MontagnaEstate!

Niniejsze Warunki korzystania z witryny (które dalej będziemy określać jako „Warunki korzystania”) regulują dostęp i korzystanie z witryny, którą później będziemy nazywać „Witryną MontagnaEstate” lub w skrócie „Witryną”, zarządzaną przez Studio Pareto Web autorstwa Davide Rigona, który poniżej krótko nazwiemy „Studio Pareto Web”.

Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej opiera się na założeniu, że niniejsze Warunki użytkowania zostały przeczytane i zrozumiane. Korzystanie ze strony internetowej MontagnaEstate oznacza dorozumianą akceptację Warunków użytkowania.

Zapraszamy również do odwiedzenia działu: Polityka Prywatności

Studio Pareto Web zastrzega sobie prawo do zmiany lub po prostu aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania, w całości lub w części. Wszelkie zmiany lub aktualizacje Warunków użytkowania będą miały zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, gdy tylko zostaną one widoczne w Witrynie

Zachęcamy użytkowników do okresowego sprawdzania tej sekcji Witryny w celu weryfikacji publikacji najnowszych i zaktualizowanych Warunków użytkowania.

Jeśli nie akceptujesz całości lub części niniejszych Warunków użytkowania, prosimy o niekorzystanie z naszej Witryny.

Dostęp do Witryny MontagnaEstate i korzystanie z niej, w tym przeglądanie stron internetowych i ich zawartości, pobieranie obrazów, filmów wideo i podpisów, są zastrzeżone dla użytkowników Witryny wyłącznie do celów osobistych. W żaden sposób zawartość Witryny nie może być wykorzystywana do jakiejkolwiek działalności zawodowej lub handlowej.

Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z Serwisu i jego zawartości. Studio Pareto Web nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Witryny i jej treści przez któregokolwiek z jej użytkowników w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

 1. Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności, która ma zastosowanie w szczególności w przypadku, gdy zdecydujesz się zarejestrować jako użytkownik Serwisu.Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób i w jakich celach Studio Pareto Web gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe.

 1. Prawa własności intelektualnej

Zawartość Witryny MontagnaEstate, w tym między innymi utwory, obrazy, zdjęcia, dialogi, muzyka, dźwięki, filmy, dokumenty, rysunki, figury, logo i wszelkie inne materiały opublikowane na Witrynie w dowolnym formacie, w tym menu, strony internetowe , grafika, kolory, schematy, narzędzia, czcionki, projekt Witryny, diagramy, układy, metody, procesy, funkcje i oprogramowanie będące częścią Witryny są chronione prawem autorskim i wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej należącymi do Studio Pareto Strona internetowa i/lub odpowiedni posiadacze takich praw, które są przyznane do użytku przez Studio Pareto Web.Powielanie, w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, strony internetowej MontagnaEstate i jej zawartości jest zabronione bez pisemna zgoda Studio Pareto Web.

Studio Pareto Web ma wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania jakiegokolwiek powielania (bezpośredniego i pośredniego, tymczasowego lub stałego lub w jakikolwiek inny sposób lub w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części) Witryny i jej zawartości.

Jeśli chodzi o korzystanie ze Strony MontagnaEstate, jesteś upoważniony jedynie do przeglądania Strony i jej zawartości.

Użytkownik jest również upoważniony do wykonywania wszelkich innych czynności tymczasowego powielania, które są przejściowe lub dodatkowe oraz stanowią integralną i istotną część przeglądania Witryny i jej zawartości. Jesteś również upoważniony do przeglądania serwisu w celu zgodnego z prawem korzystania z serwisu i jego zawartości.

Użytkownik nie jest upoważniony do powielania w jakikolwiek sposób ani w jakiejkolwiek formie, w całości ani w części, Witryny i jej zawartości. Każda reprodukcja musi być okresowo autoryzowana przez Studio Pareto Web lub, w razie potrzeby, przez autorów lub osoby trzecie, które są prawowitym posiadaczem praw do utworów lub materiałów opublikowanych na Stronie.Takie reprodukcje muszą być wykonane w celach zgodnych z prawem i w poszanowaniu praw autorskich i innych praw własności intelektualnej Studio Pareto Web oraz odpowiednich autorów i osób trzecich, które są prawowitym posiadaczem praw do prac i materiałów opublikowanych na Stronie MontagnaEstate.

Autorzy lub posiadacze praw do prac i materiałów opublikowanych na stronie MontagnaEstate mają w dowolnym momencie prawo do żądania ojcostwa lub własności ich pracy i ich własności oraz do uzasadnionego sprzeciwu wobec publikacji wszelkich zniekształceń lub innych modyfikacji . prac i materiałów, w tym wszelkich uszkodzeń prac i materiałów, które mogą narazić honor i reputację autorów.

Zobowiązujesz się do poszanowania praw autorskich autorów i posiadaczy praw, którzy zdecydowali się opublikować swoją pracę i swoje materiały w Serwisie lub którzy współpracowali ze Studio Pareto Web w celu tworzenia nowych prac ekspresyjnych i artystycznych, katalogów i baz danych lub innych materiałów. przeznaczone do publikacji, nie tylko w Serwisie, lub stanowiące integralną część Serwisu.

W żadnym przypadku nie masz prawa do korzystania w jakikolwiek sposób lub w formie zawartości Witryny MontagnaEstate lub jakiejkolwiek pojedynczej pracy lub materiału chronionego prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej. Na przykład, bez ograniczania zamiaru, nie wolno zmieniać ani modyfikować treści internetowych ani żadnych dzieł chronionych prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej bez wyraźnej zgody Studio Pareto Web i bez zgody, w razie potrzeby, każdego autora utwory lub właściciel praw do materiałów widocznych na stronie MontagnaEstate.

Studio Pareto Web zastrzega sobie prawo, w stosownych przypadkach, do zawieszenia lub przerwania dostępu użytkownikom, którzy naruszają prawa autorskie lub własność intelektualną innych osób i ewentualnie do podjęcia kroków prawnych przeciwko nim.

 

 1. zdjęcie

Część zdjęć na MontagnaEstate.it została zabrana z Internetu, a zatem oceniona w domenie publicznej. Jeśli podmioty lub autorzy mają coś przeciwko publikacji, będą musieli jedynie zgłosić to na adres e-mail info@montagnaestate.it, co spowoduje natychmiastowe usunięcie użytych zdjęć.

 

 1. Znaki towarowe i nazwy domen

Studio Pareto Web jest wyłącznym właścicielem logo i znaków towarowych MontagnaEstate oraz wszelkich innych znaków zawierających słowo i nazwę domeny MontagnaEstate.

Wszystkie inne znaki używane do odróżnienia Witryny MontagnaEstate lub w każdym przypadku opublikowane na tej samej witrynie są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich odpowiednich właścicieli i są używane na Witrynie wyłącznie w celu realizacji celów Witryny i sieci Studio Pareto.

Studio Pareto Web i wszyscy inni właściciele zarejestrowanych znaków towarowych mają prawo do wyłącznego używania zastrzeżonych znaków towarowych.

Nie jesteś upoważniony, bez zgody Studio Pareto Web i jakiegokolwiek innego właściciela znaków towarowych zarejestrowanych na stronie, do używania tych znaków towarowych w celu wyróżnienia jakiegokolwiek produktu lub usługi.

Większość marek opublikowanych na stronie MontagnaEstate i dotyczących, w większości, sprzętu narciarskiego i ośrodków narciarskich, jest znana i dobrze znana opinii publicznej i każdemu użytkownikowi MontagnaEstate. Jakiekolwiek nielegalne lub nieuprawnione użycie tych znaków towarowych jest zabronione i rodzi poważne konsekwencje prawne. Te znaki towarowe i wszelkie inne znaki opublikowane na stronie MontagnaEstate nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane w celu uzyskania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub reputacji tych znaków towarowych lub w celu zaszkodzenia im i ich właścicielom.

 1. Linki do innych stron internetowych

Witryna MontagnaEstate zawiera „łącza” do innych witryn internetowych, które nie są w żaden sposób połączone z witryną Studio Pareto Web Studio Pareto Web nie ma kontroli nad takimi witrynami osób trzecich ani ich zawartością. Studio Pareto Web nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron i/lub za przyjęte przez nie zasady dotyczące, ale nie ograniczając się do, Twojej prywatności i przetwarzania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania tych stron.

Prosimy o zwrócenie uwagi podczas uzyskiwania dostępu do tych stron internetowych za pośrednictwem łączy znajdujących się na stronie MontagnaEstate i uważne zapoznanie się z ich warunkami użytkowania i polityką prywatności. Nasze Warunki użytkowania i Polityka prywatności nie mają zastosowania do stron internetowych osób trzecich.

Studio Pareto Web udostępnia łącza do innych witryn wyłącznie w celu pomocy użytkownikom w wyszukiwaniu i przeglądaniu Internetu oraz udostępnianiu łączy do witryn internetowych, które są istotne dla celów MontagnaEstate i przedmiotu zainteresowania.

Jeśli Studio Pareto Web udostępnia łącza do innych witryn, nie zaleca jednak użytkownikom dostępu do tych witryn i nie udziela żadnej gwarancji na ich zawartość internetową ani usługi i ewentualnie produkty dostarczane i sprzedawane przez te witryny użytkownikom Internetu.

 1. Linki zewnętrzne i wewnętrzne do strony MontagnaEstate

Jeśli są Państwo zainteresowani połączeniem swojej strony głównej z Witryną MontagnaEstate lub innymi stronami internetowymi, które mogą być publicznie dostępne, prosimy o kontakt ze Studio Pareto Web w celu uzyskania zgody na połączenie z Witryną, odwiedzając naszą stronę KONTAKTY.

W przypadku, gdy wnioskodawca, który zamierza aktywować linki do Witryny MontagnaEstate, w dniu dzisiejszym lub w przeszłości zastosował nieuczciwe praktyki lub praktyki, które nie są ogólnie przyjęte przez operatorów rynku, lub dopuścił się nieuczciwej konkurencji wobec Studio Pareto Web lub wobec użytkowników lub jeśli Studio Pareto Web obawia się, że jakiekolwiek takie praktyki lub działania mogą być i/lub zostaną przyjęte przez wnioskodawcę w przyszłości, Studio Pareto Web będzie miało prawo sprzeciwić się linkowi do swojej witryny. W każdym przypadku zabronione jest używanie lub publikowanie linków do Witryny MontagnaEstate lub nieautoryzowane użycie metatagów, bez wyraźnej zgody Studio Pareto Web.

 1. Rejestracja Użytkownika

Rejestracja na liście mailingowej Witryny MontagnaEstate jest bezpłatna i wymaga uprzedniej rejestracji w Witrynie i obejmuje podanie adresu wskazanego w sekcji KONTAKTY.

Rejestrując się, gwarantujesz Studio Pareto Web, że przekazane dane osobowe – których przetwarzanie przez Studio Pareto Web podlega Polityce prywatności – są w rzeczywistości Twoimi danymi oraz są poprawne i zgodne z prawdą; zobowiązujesz się również do niezwłocznej ich aktualizacji w przypadku prośby lub potrzeby (np. w przypadku zmiany danych kontaktowych itp.).

 1. Zastrzeżenia dotyczące treści

Studio Pareto Web dokłada wszelkich starań, aby zapobiec publikowaniu na swojej Stronie treści, które opisują lub przedstawiają obraźliwe sytuacje danej osoby, przemocy fizycznej lub psychicznej lub które, w zależności od wrażliwości użytkowników, mogą zostać uznane za naruszenie przekonania lub prawa obywatelskie i/lub godzące w godność, we wszystkich jej formach i przejawach.

W każdym przypadku Studio Pareto Web nie gwarantuje, że treści prezentowane lub publikowane na stronie są odpowiednie lub zgodne z prawem w innych krajach poza Włochami.

Jednak w przypadku, gdy takie treści zostaną uznane za nielegalne lub nielegalne w niektórych z tych krajów, prosimy o niewchodzenie na naszą stronę internetową, a jeśli zdecydujesz się na dostęp, informujemy, że korzystanie z usług świadczonych przez Studio Pareto Web będzie ponosić wyłączną i osobistą odpowiedzialność.

Studio Pareto Web podjęło również środki w celu zapewnienia, że ​​zawartość Witryny jest jak najdokładniejsza, aktualizowana i weryfikowana.

Jednak Studio Pareto Web nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność treści publikowanych na swojej Stronie, z wyjątkiem odpowiedzialności za umyślne działanie i rażące niedbalstwo, zgodnie z obowiązującym prawem.

Ponadto Studio Pareto Web nie może zagwarantować, że Witryna będzie działać nieprzerwanie, bez przerw i błędów spowodowanych połączeniem internetowym. W związku z tym zapraszamy do kontaktu z dostawcą usług internetowych lub sprawdzenia, czy każde urządzenie służące do łączenia się z Internetem i treściami internetowymi jest prawidłowo aktywowane, w tym przeglądarka internetowa.

 

 1. Ogólne i/lub specjalistyczne informacje i porady na stronie

Usługi i informacje dostępne na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym iw żadnym wypadku nie zastępują badania i późniejszej opinii eksperta w zakresie uprawiania narciarstwa alpejskiego. Dlatego zawartość strony nie może być interpretowana jako ekspertyza i umieszczana bez oceny eksperta w zakresie uprawiania narciarstwa alpejskiego i dostosowania niezbędnego sprzętu lub planowania zajęć.

W szczególności użytkownik jest świadomy, że informacje dostępne na tej stronie MontagnaEstate nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane do dokonywania zmian lub adaptacji materiałów technicznych do uprawiania narciarstwa alpejskiego lub do organizowania zajęć narciarskich.

Użytkownik musi zatem skonsultować się z zaufanym ekspertem w przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użytkowania jego sprzętu narciarskiego oraz zaplanować odpowiednie wycieczki i zajęcia. MontagnaEstate w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć dla użytkowników z korzystania z zawartości tej strony.

 1. wydawniczy

Niniejsza strona nie jest gazetą ani periodykiem i jest aktualizowana w razie potrzeby lub w zależności od dostępności treści i wyborów pro-tempore administratora.

 1. Prawo

Niniejsze Warunki korzystania ze strony MontagnaEstate podlegają prawu włoskiemu.

Znajdź oferty letnie

Najlepsze oferty latem w góry, w hotelach, pensjonatach lub apartamentach wakacyjnych

  Gdzie chcesz pojechać na wakacje?